Bob en Rinus falen

Tijdens de het Schriftelijk tentamen voor het vak “`Namen van de eerstejaars” zijn Bob en Rinus enorm door de mand gevallen. Als enige twee hebben zij geen voldoende weten te scoren van het team CMC (Rotterdam Academy ) en moeten zij op herkansing in OP2…

Tijdens de toets worden per klas vijf pasfoto’s van studenten op een papier getoond. De docenten moeten van twee klassen de namen bij de foto’s schrijven. Een fout geschreven naam krijgt een half punt aftrek.